Top
Please disturb Please disturb

HGV - Please disturb

Faltprospekt

  • Format: 652 x 300 mm offen, 110 x 300 mm geschlossen
  • Druck: 4/4 farbig
  • Verarbeitung: gestanzt, 4xZickzackfalz, 1xWickelfalz